tisdag 4 mars 2014

Carl Bildt: "Nu försöker du göra affär av detta, min gode man"

Att dagligen följa Carl Bildt via medierna är en intressant syssla. Och till samlingarna lägger ju nu ännu ett intervjuexempel där Bildt slingrar sig undan frågor genom att ifrågasätta dem och försöka göra bort reportern, i detta fallet TV4:s Ulf Kristoffersson.Bildt ska enligt anteckningar från Bryssel sagt att det är viktigt att inte spela med Ryssland i minoritetsfrågan vad gäller Ukraina. I den här intervjun förnekar han att det skulle stå i kontrast till vad statsminister Fredrik Reinfeldt sagt om att det är "förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro". När Bildt får följdfrågor om detta svarar han med att rynka pannan, ställa motfrågor och ifrågasätta TV4-reporterns journalistiska omdöme.

Så här slutar intervjun:

– Nu försöker du göra affär av detta min gode man.

Är det inte en affär?

– Det är du som bestämmer vad som är affärer. Men du och jag brukar ha lite olika uppfattningar på den punkten.

Men det är ju en skillnad som du har formulerat dig, mot hur Reinfeldt har formulerat sig.

– Nä! Jag har inte sett en sådan skillnad faktiskt. Det har jag inte.

Men var det inte det här uttalandet om "förståeligt", som du tänkte på?

– Nej. Som jag tänkte på när då?

När du sa det här på mötet i Bryssel.

– Nej, nej, nej, nej. Då har du fått det alldeles om bakfoten. Att jag skulle sitta på ett möte i Bryssel och tala om... nej. Så går det inte till. Välkommen till verkligheten!

Bildt gör ännu en klassisk Bildt, kan man säga. Jag samlar på sådant här. Och fascineras av att det ständigt kommer nya exempel i ämnet "konsten att intervjua Carl Bildt". Fast minspelet i denna intervju är i en klass för sig.

*
Bildt twittrade till Ulf Kristoffersson: "Det är ju du som bestämmer hur du skall skruva till saker. Och i dag nådde du nog nya höjder" och Expressen skrev om det.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade